Dnes je štvrtok, 29.2.2024

Ako chrániť domácnosť pred vplyvom blesku

Poškodený alebo úplne zničený televízor, domáce kino, hi-fi veža, počítač - to sú známe a dosť rozšírené následky búrok. V súčasnosti sú naše domácnosti preplnené spotrebičmi, ktoré sú riadené citlivými elektrickými obvodmi - od kuchynských spotrebičov, cez zábavnú elektroniku až po počítače - pri ktorých je materiálna hodnota relatívne nízka, no hodnota dát môže byť niekoľkonásobne vyššia, ba až neoceniteľná. Poisťovne škody spôsobené prepätím vo väčšine prípadov nehradia. V tomto článku Vám vysvetlíme, ako môžte svoje spotrebiče pred vplyvom blesku spoľahlivo ochrániť.

Pri údere blesku (ale niekedy aj pri iných dejoch, napr. pri obyčajnom zapnutí rýchlovarnej kanvice) dochádza k vznikom tzv. prepätí, t.j. krátkodobých vysokonapäťových špičiek. Toto napätie niekoľkonásobne prekračuje prípustné hranice napätia, ktoré je spotrebič schopný zvládnuť. Vysvetlím to na príklade: väčšina elektrických spotrebičov v domácnosti (napr. televízor, mikrovlnka, práčka, atď.) je určená pre napätie max. do 250 V. Prepätie môže dosahovať hodnoty niekoľkých TISÍCOV (v niektorých prípadoch až STOTISÍCOV) voltov, teda prekračuje vhodné napätie niekoľkonásobne. Prepätie sa šíri po napäťových vedeniach až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov (takže sa môže pokojne stať, že vo vašom okolí svieti slnko a zrazu vám "odíde" televízor).

Základom kompletnej a spoľahlivej ochrany pred bleskom a prepätím je vonkajšia ochrana pred bleskom - ľudovo povedané hromozvod (správny výraz je bleskozvod). K bleskozvodu patrí aj správne uzemnenie budovy. Ak bývate v byte, túto časť zrejme neovplyvníte. Ak bývate v dome, je vhodné vonkajšiu ochranu prekontrolovať a ak sa dom ešte len chystáte stavať, nezabudnite vonkajšiu ochranu pred bleskom a uzemnenie zahrnúť do vašich stavebných plánov.

Prepäťová ochrana

Na vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím slúžia tzv. prepäťové ochrany (celkom logický názov, čo poviete :-). Prepäťové ochrany (ďalej PO) majú za úlohu znížiť veľkosť prepätia na takú úroveň, ktorá už elektrickým spotrebičom neuškodí. Delia sa do niekoľkých stupňov, a ich inštalácia sa rieši kaskádovito. To znamená, že na začiatku celého systému je PO, ktorá tlmí najväčšie prepätia a zníži úroveň tohto prepätia na úroveň vhodnú pre ďalší stupeň PO. Tak to pokračuje, až kým výstupné napätie z PO nie je vhodné pre koncový spotrebič.

Firma Bleskozvody montuje B,C,D prepäťové ochrany Na obrázku je výrobok od spoločnosti Kiwa

Ochrana B,C a D predstavujú jednotlivé stupne (triedy) PO (stupeň A má na starosti majiteľ rozvodnej siete, teda sa ním nemusíme zaoberať). Hodnota 100 kV je vstupné prepätie a ďalšie hodnoty sú výstupné napätia z jednotlivých stupňov PO. Všimnite si, že výstupná hodnota z PO triedy D je 240 V, čo je hodnota vhodná pre väčšinu elektrických spotrebičov (existujú aj PO s výstupnou hodnotou oveľa nižšou, vhodnou pre citlivejšie spotrebiče).

Ak chceme riešiť vnútornú ochranu komplexne, je potrebné ošetriť všetky cesty, ktorými sa môže prepätie dostať do domácnosti, resp. k spotrebiču. Teda od elektrických prívodov z verejnej napájacej siete, cez zásuvky v dome až po anténne prívody do TV, či rádia. Na každý účel je určený iný typ PO.

Pozrime sa na možné riešenie v praxi.

Na vstupe do domu (v praxi to býva hlavný rozvádzač) je potrebné umiestniť prepäťovú ochranu triedy B - zvodič bleskových prúdov. Táto PO "zachytí" a zvedie do zeme najväčšiu časť prepätia a do ďalšej siete pokračuje už značne znížené prepätie.

Nasleduje PO triedy C - zvodič prepätia, ktorý býva umiestnený v podružnom rozvádzači vnútri v dome. Táto PO opäť vykoná svoju prácu ďalším obmedzením prepätia a prepúšťa ďalej už len malé prepätie. V súčasnosti existujú aj kombinované zvodiče triedy B+C, teda v určitých prípadoch postačuje inštalácia tejto ochrany a následne ochrany triedy D pred koncovým zariadením.

PO triedy D, tzv. koncová ochrana, sa inštaluje pred koncové zariadenie - TV, počítač, atď. Táto slúži na zachytenie zvyšného prepätia a do koncového zariadenia prepúšťa už len napätie, ktoré toto zariadenie nemôže poškodiť.

Projektovanie a riešenie komplexnej ochrany pred prepätím je potrebné prenechať odborníkom, a treba s ním počítať pri projektovaní nového domu. Horšia situácia je, ak bývate v byte - na inštáciu niečoho do hlavného, resp. podružného rozvádzača je potrebné povolenie, ak sa však nájomníci vedia dohodnút (to sa pravda nestáva často), je možné komplexnú ochranu vyriešiť.

Jedným z najlacnejších riešení, ktorá sa hodí najmä do bytu (keďže komplexná ochrana častokrát nie je možná), je inštalácia len posledného stupňa, PO triedy D. Takúto ochranu možno zakúpiť priamo integrovanú do zásuvky, alebo ako predlžovací prívod s integrovanou ochranou. Zvyčajne má aj vstupy a výstupy na anténu a na telefónnu prípojku. Ochrana dátových, resp. internetových liniek je veľmi dôležitá, pretože často dochádza k poškodeniu modemu, resp. počítača (to záleží od veľkosti prepätia) práve touto cestou. Tieto koncové ochrany je možné zakúpiť v rozmedzí od 600 do niekoľkých tisícov korún, sú teda relatívne lacné. Koncová ochrana bez predchádzajúcich stupňov však nezaručuje ochranu. V tom najlepšom prípade dôjde len k odpojeniu spotrebiča od siete (teda ochrana zareaguje a odpojí spotrebič od napätia), v horšom prípade (pri väčších prepätiach) sa ochrana poškodí a je potrebné ju vymeniť a v tom najhoršom prípade jednoducho ochrana nepomôže a poškodí sa koncové zariadenie.

Zvodiče triedy B a C sa pohybujú v cenovom rozpätí od 100,-€ až do 1000,-€. Kombinované zvodiče od 900,-€ do 1800,-€. Komplexné riešenie ochrany domu pred bleskom a prepätím nie je lacná záležitosť, spolu s kompletnou vonkajšou ochranou (bleskozvody, uzemnenie, správne prepojenie) vás môže stáť niekoľko desiatok tisícov korún (cca. okolo 3300 ,-€).


www.bleskozvody.eu
© 2011 bleskozvody.eu
tvorba web stránok webing.sk