Dnes je štvrtok, 21.9.2023

Referencie

 •  Náter futbalovej tribúny za pomoci horolezeckej techniky v Spišskej Novej Vsi
 • Oprava komína a bleskozvodu za pomoci horolezeckej techniky pre lesný závod Poprad
 • Oprava bočnej steny budovy po poškodení, nárazovým vetrom, práce za pomoci horolezeckej techniky pre SAE Spišská Nová Ves
 • Montážne práce pri preklade prevádzky v Levoči
 • Dokončovacie práce za pomoci horolezeckej techniky pri výmene svetlíkov na sídlisku Východ a Mier
 • Zatepľovanie montážnej haly za pomoci horolezeckej techniky pre Firmu MILANKO
 • Murárske, lešenárske a maliarske práce za pomoci horolezeckej techniky na kostolnej veži Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
 • Náter strechy rodinného domu, kontrola a revízia bleskozvodu v Spišskom Podhradí
 • Náter 110m komína, kontrola a revízia bleskozvodu za pomoci horolezeckej techniky v objekte firmy EMBRACO
 • Montáž a revízia bleskozvodu na Spišskej Kapitule
 • Montáž a revízia bleskozvodu na 100m komín v Spišskej Novej Vsi v objekte firmy Imbiz
 • Montáž bleskozvodu a revízia na bytový blok v Poprade 2008
 • Montáž a revízia bleskozvodu na prevádzku Pneubox v Spišskej Novej Vsi 2008
 • Montáž a revízia bleskozvodu na rodinný dom na Krčméryho ulici v Spišskej Novej Vsi 2008
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom na Topoľovej ulici v Košiciach 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Krásnej Košice-okolie 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom na Vyšnom Opatskom  2009
 • Výmena elektroinštalácie  v Bardejove ,Gorlická ulica,2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Poráčskej doline  2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Košiciach časť Staré Mesto
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Ploské 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Malá Ida 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Budimír 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na panelový blok Pri parku obrancov Mieru v Košiciach 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na chatu V obci Malá Lodina 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na panelový dom na sídlisku Dargovských hrdinov 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Košickej Novej Vsi 2009
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v  Hnilčik  2010
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Košiciach časť Staré Mesto 2010
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Rozhanovce 2010
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Ortáše 2010
 • Náter 90m komína, kontrola a revízia bleskozvodu , montáž prekážkového návestidla za pomoci horolezeckej techniky v objekte firmy Malev v Prešove 2010
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Hriadky 2010
 • Montáže bleskozvodov v objektoch  DPMK a.s.2010
 • Maľovanie stĺpov  trolejového vedenia pre DPMK.a.s 2010
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v  Bardejov 2010
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Poprade 2010
 • Oprava prekážkového návestidla na komíne v objekte Imbiz 2011
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v obci Čaňa 2011
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Obišovciach 2011
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Kysaku 2011
 • Montáž bleskozvodu a revízia na rodinný dom v Spiš. Novej Vsi 2011www.bleskozvody.eu
© 2011 bleskozvody.eu
tvorba web stránok webing.sk